TDK-Lambda Vega 650 K601V6S Power Supply | Embedded Cpu Boards
search
  • TDK-Lambda Vega 650 K601V6S Power Supply | Embedded Cpu Boards

TDK-Lambda Vega 650 K601V6S Power Supply

TDK-Lambda Vega 650 K601V6S Modular Power Supply | 100 ~ 264VAC, 13A, 47-63Hz | Output Volatge V1:5V/12A; V2: 15V/6A; V3: 3.3V12A; V4: 15V/6A; V5: 28V/6A; V6: 6V/10A,  650 watts

Lambda