TDK-Lambda Vega 650 V604G3N Power Supply | Embedded Cpu Boards
search
  • TDK-Lambda Vega 650 V604G3N Power Supply | Embedded Cpu Boards

TDK-Lambda Vega 650 V604G3N Power Supply

TDK-Lambda Vega 650 V604G3N Modular Power Supply | 100 ~ 264VAC, 13A, 47-63Hz | Output Volatge V1: 5V/20A; V2: 3.3V/20A V3: 12V/6A V4: 2x19V/14A V5: 24V/10A  650 watts

Lambda