TDK-Lambda Vega 650 V604MHV Power Supply | Embedded Cpu Boards
search
  • TDK-Lambda Vega 650 V604MHV Power Supply | Embedded Cpu Boards

TDK-Lambda Vega 650 V604MHV Power Supply

TDK-Lambda Vega 650 V604MHV Modular Power Supply | 100 ~ 264VAC, 13A, 47-63Hz | Output Volatge V1: 20V/5A; V2: 12V/10A, V3: 12V/6A; V4: 5V/8A; V4: 48V/10A; 650 watts

Lambda